Α.Σ. ΑΨΙΜΟΝ

Ημερήσια εκδρομή στο Πάρκο Πολυθέαση στη Βέροια