Α.Σ. ΑΨΙΜΟΝ

Το Σάββατο 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Σπάρινγκ στις εγκαταστάσεις του συλλόγου ΑΨΙΜΟΝ.
Δυνατότητα παρακολούθησης και LIVE STREAMING αγορά εισιτηριών από