Α.Σ. ΑΨΙΜΟΝ

O Α.Σ ΑΨΙΜΟΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12 & ΤΡΙΤΗ 26/12

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01& ΤΡΙΤΗ 02/01